Úvod > Služby > Implantologie

Implantologie

IMPLANTOLOGIE
je moderní obor bez něhož se dnešní stomatologie neobejde.Nabízí šetrné  a elegantní řešení ztráty jednoho a více zubů pomocí implantátů.                                    

Zavedení implantátu neboli implantace není z chirurgického hlediska náročný výkon. Provádí se v ordinaci zubního lékaře v lokální anestesii ( místní znecitlivění). Prvním krokem k úspěšné implantaci je zhotovení kvalitního OPG nebo 3D snímku,dle kterého lékař posoudí zda-li je nabídka kosti dostatečná pro zavedení implantátu.Není-li však výška kosti dostačující musíme přistoupit k augmentaci (doplnění) kosti.     
        
                               
Na trhu je dnes celá řada druhů implantátů.Tvoří je dvě části. Část, která je zaváděna do kosti (fixtura) a část, která vyčnívá do úst (abutment neboli pilíř). Na abutment je fixována protetická práce (korunka nebo můstek). Materiálem zubního implantátu bývá nejčastěji titan nebo jeho slitina a povrch zubního implantátu je speciálně upravován tak,aby se zajistilo dobré hojení.      
I přes splnění všech podmínek pro použití implantátů není úspěch implantace zaručen. Významnou roli hraje celkový zdravotní stav pacienta. Některá  systémová onemocnění, jako je diabetes, hypertenze, onemocnění žláz s vnitřní sekrecí, užívání některých skupin léků (léky na ředění krve apod.) mohou v některých případech ovlivnit úspěšnost implantace. Velmi vzácně se objevuje také alergie na titan, v těchto případech nemohou být použity klasické titanové implantáty, lze však použít implantáty keramické, které nevyvolává žádné alergické reakce. Další komplikace může způsobit styl života a špatné návyky jako např. nadměrné kouření, užívání alkoholu nebo jiných návykových látek, skřípání zubů (bruxismus). 

Vždy je nutné o těchto záležitostech předem informovat svého zubního lékaře!

                                        

AUGMENTACE - NÁHRADA ČELISTNÍ KOSTI

Augmentace kosti dovoluje zavést dentální implantáty tam, kde by jinak byla implantace pro nedostatečnou nabídku alveolární kosti kontraindikována.
K úbytku kosti může dojít v důsledku dlouhodobého špatného ošetření zubů,dlouhodobě neošetřeného místa po vytržení zubu, z důvodu parodontózy nebo po úraze.

Augmentace je v podstatě dostavění čelistní kosti formou speciální směsi.Tato augmentační směs nahradí nebo doplní ztrátu vaší vlastní kosti a umožní tak i následné estetické řešení náhrady vašeho chrupu.Hojení kosti trvá zpravidla 3 - 6 měsíců.

Cena augmentace se stanoví individuálně na základě náročnosti dostavovaného úseku a množství použitého materiálu.

Přestože dentální trh nabízí celou řadu speciálních implantátů pro zavedení do oblastí s nedostatečnou nabídkou kosti, ne vždy je použití těchto implantátů možné a augmentace je tak často jedinou volbou pro úspěšnou implantaci. Náhradní kostní materiály se nejčastěji dodávají v podobě granulátů různé velikosti částic nebo také v podobě kostních bločků (válečky, hranolky) pro vyplnění rozsáhlejších kostních defektů.

                                     
 

Otevírací doba zubní kliniky

Pondělí - Čtvrtek: 8.00 – 12.30, 13.00 - 17.00
Pátek: 8.00 - 14.00
   

OBJEDNÁVEJTE SE K NÁM

Kontakt

Zubní klinika Key dental spol. s r.o.
Kazaňská 121/1
Praha 10

Pište nám:  recepce@keydental.cz
Volejte nám:  +420 602 281 776
   https://www.facebook.com/Key-Dental-106732717421286

JAK SE K NÁM DOSTANETE